2018, Камерний простір Львівщини: постаті та факти

      Камерний простір Львівщини: постаті та факти [Текст] : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 квітня 2018 року, м. Львів / Міністерство культури України, Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка ; [редакційна колегія Ігор Пилатюк, Лідія Мельник, Ольга Катрич та інші]. — Львів : Тетюк Т. В., 2018. — 94 с. — До 175-ліття діяльності ЛНМА імені М. В. Лисенка.

Шифр: 785.7     Авторський знак: К18


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.