2018, Методичні рекомендації до написання анотації та аналізу хорової партитури

2018, Методичні рекомендації до написання анотації та аналізу хорової партитури

Методичні рекомендації до написання анотації та аналізу хорової партитури [Текст] : методичний посібник / О. С. Сліпченко ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва, Кафедра академічного хорового та інструментального мистецтва. — Київ : Ліра-К, 2018. — 44 с.

Шифр: 784.96     Авторський знак: С47


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.