2018, Музичне мовлення в семіозисі художньої культури України (друга половина XX — початок XXI ст.) / І. С. П’ятницька-Позднякова.

2018, Музичне мовлення в семіозисі художньої культури України (друга половина XX — початок XXI ст.) / І. С. П’ятницька-Позднякова

П’ятницька-Позднякова, Ірина Станіславівна
      Музичне мовлення в семіозисі художньої культури України (друга половина XX — початок XXI ст.) [Текст] : монографія / І. С. П’ятницька-Позднякова. — Миколаїв : Іліон, 2018. — 414, [2] с.

Міністерство культури України
Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського

Шифр: 781.1     Авторський знак: П96

Дар: Швець Н.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.