2019, Визначення індексів УДК для наукових документів

2019, Визначення індексів УДК для наукових документів

Визначення індексів УДК для наукових документів [Текст] : методичні рекомендації / укладачі : В. М. Муравйова, М. Й. Ахвердова, Ю. О. Набхан ; Державна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова”. — Київ : Книжкова палата України, 2019. — 34 с.

Шифр: 025     Авторський знак: В42


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.