2019, Експромти / Ф. Шопен

Експромти [Ноти] : op. 29, 36, 51 / Ф. Шопен ; редактор Я. Екєр. — Київ : Музична Україна, 2019. — 26 с.
Шифр: Щ954.2(3)я44
Ш79

Зміст:

Експромт : As-dur : op. 29
Експромт : Fis-dur : op. 36
Експромт : Ges-dur : op. 51


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.