2019, Енциклопедія української пісні / І. Лисенко

Енциклопедія української пісні [Текст] / І.  Лисенко. — 2-ге вид., доп. і виправ. — Житомир : Рута, 2019. — 603 с.
Шифр: 78.04     Авторський знак: Л63

Подарував бібліотеці НМАУ Лисенко І.

Це перше в Україні енциклопедичне видання, де висвітлюється історія українських народних пісень, широкий їхній діапазон у світі, а також подається інформація про численні музичні організації та відомих діячів української музичної культури, які сприяли пропаганді нашої пісні.

Видання розраховано на студентів, викладачів мистецьких навчальних закладів, музикознавців, дослідників історії музичного мистецтва та шанувальників української народної пісні.