2019, Етика та естетика

Етика та естетика

Етика та естетика [Текст] : навчальний посібник / ред. В. Л. Петрушенко. — Львів : Новий Світ-2000, 2019. — 304 с. — (Вища освіта в Україні).

ISBN 978-966-418-072-3

Шифр: 111.852     Авторський знак: Е88

У навчальному посібнику достатньо повно та відповідно до програми навчального курсу розглядаються найбільш важливі проблеми етики та естетики як наукових напрямів та поняття морального та естетичного як реальні сфери людської життєдіяльності. Додатково наводяться такі явища сучасного життя, як молодіжна мода, технічна естетика. Посібник написаний з урахуванням вітчизняних видань на дану тему, але відповідно до авторського бачення важливих проблем етики та естетики як філософських наук. Це видання для студентів та викладачів, учнів шкіл, гімназій, ліцеїв, вищих навчальних закладів України, а також для тих, хто цікавиться проблемами етики та естетики.

Зміст – http://ns2000.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/Etyka-ta-estetyka.pdf


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.