2019, Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу

Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу

Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу [Текст] : біографічно-бібліографічний та мистецький нарис / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Б. І. Черняков та ін. — Вінниця : Нова книга, 2019. — 485 с. — (Dictum Factum).

ISBN 978-966-382-744-5

Шифр: 82.09     Авторський знак: Л84

Зміст, передмова, автобіографія Миколи Олексійовича Лукаша – https://nk.in.ua/pdf/1831r.pdf

Книга містить інформацію про життєвий та творчий шлях геніального українського перекладача Миколу Олексійовича Лукаша (1919–1988), роздуми фахівців про його роль у становленні українського перекладу, а також спогади сучасників про зустрічі з ним.
У першому розділі подається біографічно-бібліографічний нарис, що включає три частини: “Корифей українського художнього перекладу Микола Лукаш”, “Основні дати життя й творчості Миколи Лукаша” та “Микола Лукаш на сторінках перекладознавчої критики і в прижиттєвих публікаціях”.
Другий розділ (“Микола Лукаш і Харків”) містить цікаву розвідку Б. І. Чернякова про харківський період життя перекладача та справжній раритет – відновлений текст доповіді Миколи Лукаша “Прогресивна західноєвропейська література в перекладах на українську мову” на нараді Спілки Радянських Письменників України в справі художніх перекладів 16–18 лютого 1956 року. Ця доповідь допомагає зрозуміти динаміку становлення творчих принципів видатного майстра.
У третьому розділі розглядаються деякі аспекти творчої спадщини Миколи Лукаша, зокрема, обґрунтовується мовотворча функція його перекладів, вивчається роль незабутнього митця в сучасному світі, розбудовується портрет великого майстра на прикладі аналізу перекладу п’єси В. Шекспіра “Троїл і Крессіда”.
Четвертий розділ містить спогади сучасників про Миколу Лукаша. Розмаїття думок різних людей, як у калейдоскопі, поступово складається у яскравий таємничий візерунок, що віддзеркалює різні грані душі Моцарта українського перекладу.
Для науковців, перекладачів, мовознавців, літературознавців, викладачів, учителів української та зарубіжної літератур у середніх закладах освіти, бібліотекарів та усіх, хто цікавиться історією української культури, літератури, перекладу.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.