2019, Новітній термінологічний словник з культурології і мистецтвознавства

Новітній термінологічний словник з культурології і мистецтвознавства

Новітній термінологічний словник з культурології і мистецтвознавства [Текст] / В. П. Савельєв, С. М. Повторева. — 2-ге видання. — Львів : Новий Світ-2020, 2019. — 300 с. — (Вища освіта в Україні).

Шифр: 130.2(038)     Авторський знак: С12


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.