2019, Скорбна мати : ораторія / Я. Яциневич ; поезія П. Тичини

Яциневич, Яків Михайлович (1869-1945).
      Скорбна мати [Ноти] : ораторія на чотири частини : для хору, двох солістів-сопрано, оркестру / Я. Яциневич ; поезія П. Тичини ; Національна Академія Наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Клавір. — Київ : ІМФЕ, 2019. — 59 с.

Національна академія наук України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
Тичина, Павло Григорович (1891-1967)

Шифр: Щ962(4Укр)Фп     Авторський знак: Я93

Ювілейні ораторії та кантати — Соло в супроводі хору — Оркестрова музика. Музика для симфонічного оркестру — Україна

Дар: Кузик В.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.