2019, Українська музична культура: глобалізаційні виклики та національні реалії

      Українська музична культура: глобалізаційні виклики та національні реалії [Текст] : колективна монографія / Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; [відповідальні за випуск: Анатолій Калениченко, Михайло Хай]. — Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. — 415,[1] с. + Нотні додатки.

Калениченко, Анатолій Павлович (1955- )
Хай, Михайло Йосипович (1946- )
Щербак, Олена
Копиця, Маріанна Давидівна (1947- )
Руда, Тетяна

Шифр: 78.04     Авторський знак: У45

Дар ІМФЕ

Електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2019/global.pdf


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.