2019, Українська фольклористична енциклопедія

      Українська фольклористична енциклопедія [Текст] / Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; [редакційна колегія: Ганна Скрипник, Леся Вахніна, Микола Дмитренко та інші]. — Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. — 837, [2] с. : ілюстрації.

Скрипник, Ганна Аркадіївна (1949- )
Вахніна, Леся
Дмитренко, Микола
Єфремова, Людмила Олександрівна (1953- )
Іваннікова, Людмила
Карацуба, Мирослава
Коваль-Фучило, Ірина
Микитенко, Оксана
Мушкетик, Леся
Руда, Тетяна
Шалак, Оксана
Шевчук, Тетяна
Щербак, Олена

Шифр: 801.8(477)     Авторський знак: У45

Дар ІМФЕ

Електронна копія – https://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/dovidkovi/2019/ufe.pdf


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.