2019, Українські джазові стандарти

2019, Українські джазові стандарти

Ukrainian Jass Standarts [Ноти] = Українські джазові стандарти : збірник джазових п’єс / упорядкування та загальна редакція І. М. Закус ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. — Київ : Ліра-К, 2019. — 98 с.

Шифр: 952.0(4Укр)я43     Авторський знак: У45


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.