2019, Історія філософії в ії зв’язку з освітою

Історія філософії в ії зв’язку з освітою

Історія філософії в її зв’язку з освітою [Текст] : підручник / Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, Н. Г. Мозгова, І. В. Огородник, Ю. О. Федів, Міністерство освіти і науки України. — Четверте видання, стереотипне. — Київ : Каравела, 2019. — 480 с.

Шифр: 1(091)     Авторський знак: І-90


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.