2020, Академічне хорове мистецтво України (історія, теорія, практика, освіта)

2020, Академічне хорове мистецтво України (історія, теорія, практика, освіта)

Академічне хорове мистецтво України (історія, теорія, практика, освіта) [Текст] : колективна монографія / редактор-упорядник О. М. Лігус ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва, Кафедра академічного хорового мистецтва. — Київ : Ліра-К, 2020. — 220 с.

Шифр: 784.96     Авторський знак: А38


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.