2020, Актуальні питання гуманітарних наук, випуск 33, том 2

Актуальні питання гуманітарних наук

Електронна версія наукового збірника «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»

Том 2, № 33 (2020)

http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/issue/view/13085

Зміст розділу “Мистецтвознавство”

 • Стилістичні особливості театральних костюмів Анатоля Петрицького у виставах за мотивами творів Миколи Гоголя
 • Genre reference points of modern choir music in the context of style ideas of “new simplicity”
 • Особливості репрезентації муралів у мережі Інтернет і зміни у творчості художників-муралістів через вплив віртуального середовища
 • Issues of using mugham for tar in the works of azerbaijani composers
 • Категорія виконавського стилю у джазовому фортепіанному виконавстві
 • Особливості художнього оформлення видань драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки
 • Внесок видавництва “Українське народознавство” у збереження й популяризацію української культури
 • Вплив культури Візантійської імперії на культуру країн середньовічної Європи
 • Інтерпретація музичного фольклору у джазових обробках української народної пісні Олександра Саратського
 • Парк Екеберг в Осло: трансформації часу в ландшафті
 • Композиційна фрагментарність сучасного твору візуального мистецтва
 • Інтерактивність у дизайні міського середовища: типологія зв’язків
 • Переваги процесу реновації архітектурних споруд у контексті запровадження концепції сталого розвитку
 • До питання виконавської інтерпретації поліфонічного циклу “34 прелюдії і фуги” В. Бібіка
 • Євхаристійні образи Ісуса Христа у циклах акафістів Богородиці та Христа в українському мистецтві XVII–XVIII ст.

Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.