2020, Актуальні проблеми музичного театру в контексті соціокультурних викликів сучасності

Актуальні проблеми музичного театру в контексті соціокультурних викликів сучасності

Актуальні проблеми музичного театру в контексті соціокультурних викликів сучасності [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2-3 березня 2020 р. / Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Вокально-диригентський факультет, Кафедра оперної підготовки та музичної режисури ; ред.-упоряд. О. В. Касьянова. — Київ, 2020. — 255 с.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.