2020, Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / О. І. Запорожець, Б. Д. Халмурадов, В. І. Применко [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України. — 2-ге видання. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 447 с.

Шифр: 614.8     Авторський знак: Б40


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.