2020, Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз)

Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз)

Безпекознавство: особистість, держава, суспільство (системний аналіз) [Текст] : навчальний посібник / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. — Київ : Кондор, 2020. — 367 с.

Шифр: 351     Авторський знак: Л63


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.