2020, Бібліотека Унівської Свято-Успенської лаври

2020, Бібліотека Унівської Свято-Успенської лаври

Бібліотека Унівської Свято-Успенської лаври: стародруки, рідкісні видання і рукописи [Текст] : каталог /  уклав Ю. Ясиновський ; редактор рясофор Леонтій ;Український католицький університет, Інститут церковної музики, Свято-Успенська лавра Студійського уставу в Уневі. — Львів : Видавництво Львівської Політехніки, 2020. — 294 с.

Шифр: 016     Авторський знак: Б59

Подарував бібліотеці НМАУ Ясіновський Ю.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.