2020, Випускна бакалаврська робота

2020, Випускна бакалаврська робота

Випускна бакалаврська робота [Текст] : навчальний посібник : для студентів напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” / Міністерство освіти і науки України, Сумський національний аграрний університет, Кафедра технології харчування ; упоряд. : Л. З. Шильман ; М. В. Обозна, Д. О. Бідюк. [та ін.] — Суми : Університетська книга, 2020. — 208 с.

Шифр: 001.89     Авторський знак: В51


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.