2020, Время Эдуарда Айрапетяна / Маргарита Рухкян

Рухкян, Маргарита Ашотівна (1937- )
      Время Эдуарда Айрапетяна [Текст] / Маргарита Рухкян ; [редактор Софа Азнаурян] ; Национальная академия наук Республики Армения, Институт искусств, Союз композиторов Армении. — Ереван : Гитутюн, 2020. — 119, [1] с. : иллюстрации. — (Современные армянские композиторы).

Национальная академия наук Республики Армения
Институт искусств
Союз композиторов Армении
Азнаурян, Софа / редактор

Шифр: 78.071.1(479.25)Айрапетян     Авторський знак: Р91

Дар: Рухкян М.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.