2020, Господарський кодекс України

Господарський кодекс України

Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 грудня 2020 року : офіційний текст. — Київ : Паливода А. В., 2020. — 246 с. — (Кодекси України).

Шифр: 34(477)     Авторський знак: Г72


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.