2020, Десять взглядов на историю западноевропейской музыки. Тайны и желания Homo Musicus

Десять взглядов на историю западноевропейской музыки. Тайны и желания Homo Musicus [Текст] : монография : в 2 т. Т. 2 / В. Жаркова

Десять взглядов на историю западноевропейской музыки. Тайны и желания Homo Musicus [Текст] : монография : в 2 т. Т. 2 / В. Жаркова. — Киев , 2020. — 256 c. : іл.

Шифр: 78.03(4-15)     Авторський знак: Ж35

Подарувала бібліотеці НМАУ Жаркова В. Б.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.