2020, Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавський творчості ХХ — початку ХХІ ст.

Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавський творчості ХХ — початку ХХІ ст.

Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавський творчості ХХ — початку ХХІ ст. (тенденції розвитку, специфіка, систематика) [Текст] : монографія / В. В. Громченко ; Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки. — Київ ; Дніпро : Ліра, 2020. — 302 с.

Шифр: 781.0:788     Авторський знак: Г87

Дар: Громченко В. В.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.