2020, Екологічна безпека

Екологічна безпека

Екологічна безпека [Текст] : навчальний посібник / Михайло Краснянський. — Київ : Кондор, 2020. — 180 с.

Шифр: 502     Авторський знак: К78


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.