2020, Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 5. Поховально-поминальні звичаї та обряди

2020, Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 5. Поховально-поминальні звичаї та обряди

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 5. Поховально-поминальні звичаї та обряди / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2020. 464 с. : іл.

ISBN 978-966-02-7784-7 (серія)
ISBN 978-966-02-9002-0 (т. 5)

http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2020/pohov.pdf

Праця є частиною багатотомного видання. У томі представлено записи польових матеріалів з різних історико-етнографічних регіонів України, зібрані співробітниками відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, а також працівниками дотичних наукових установ НАН України й університетів упродовж останніх десятиліть під час комплексних етнографічних експедицій. Уміщені відомості стануть міцним фактологічним підґрунтям для вивчення особливостей поховально-поминальної обрядовості українців, допоможуть простежити трансформації / редукції окремих ритуалів, які складають комплекс поховального обряду та поминального циклу. Польові матеріа­ли останніх десятиліть яскраво відображають локальні особливості, міжкультурний взаємо­вплив та наслідки світових глобалізаційних процесів, які зачепили обрядовість похоронно-поминального циклу, попри стійкий консерватизм поховально-поминального ритуалу в цілому.

Представлений корпус відомостей послужить науковцям, освітянам та широкому колу читачів, які цікавляться традиційною духовною культурою українців.

Інші видання серії:

Етнографічний образ українців зарубіжжя. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Ч. 1. Культура життєзабезпечення та традиційні соціо-нормативні практики / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 676 с. : іл.
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2019/up.pdf

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 2. Родина та культура сімейного співжиття / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2018. – 460 с. : іл.
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2018/sim.pdf

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 3. Родильна обрядовість / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2016. 472 с. : іл.
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2016/obryad.pdf

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етно­графічних матеріалів. Т. 4. Весільна обрядовість / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2016. 688 с. : іл.
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2016/vesil.pdf

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість / [голов. ред. Тому Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К. : НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. – Т. 6. – 400 с. : 16 іл.
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2016/obryadovist.pdf

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 7. Господарські заняття, промисли та ремесла / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2017. – 496 с. : іл.
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2017/remesla.pdf

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 8. Культура народного харчування / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2018. – 496 с. : іл.
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2018/kult.pdf

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 9. Народна житлобудівна культура. Екологія та організація середовища проживання / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2020. 944 с. : іл.
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2020/jytlo.pdf

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 10. Традиційне повсякденне та обрядове вбрання / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2018. – 640 с. : іл.
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/spadshchyna/2018/odyag.pdf


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.