2020, Етномузика, число 16

№ 16 (2020) : Етномузика

Число 16 (2020) : Етномузика
http://ethnomusic.com.ua/ethnomusic16

Зміст

Ірина Довгалюк. Сторінки життєпису   PDF

Студії

Андрій Вовчак. Наукова праця Ірини Довгалюк у царині історії української етномузикології   PDF

Богдан Луканюк. Причинки до біографії Климента Квітки. Так коли Климент Квітка побував у Кукавці? (закінчення)   PDF

Надія Супрун-Яремко. Музично-фольклористична діяльність Григорія Концевича   PDF

Еволюція весілля на Вороняках: слідами Оскара Кольберга й Осипа Роздольського   PDF

Міхаель Лукін, Яков Мазор, Едвін Серуссі, Ольга Коломиєць. „Тіш-ніґун № 3″ із збірки „Єврейські народні мелодії без слів” Мойсея Береговського: вступ до вивчення хасидської музики в українському контексті   PDF

Василь Коваль. Три невідомі листи Філарета Колесси   PDF

Тамара Якіменка. Ландшафты беларускай этнамузычнай архаікі: ракурсы вывучэння (па старонках выданняў этнамузыкалагічных прац маладых музыказнаўцаў БДК/БДАМ 1991–2013 гг.)   PDF

Педагогіка

Людмила Гапон, Роман Дзвінка. Традиційний спів та сучасне фольклорне виконавство: програма для музичних вишів (III–IV рівнів акредитації) із спеціальності № 025 „музичне мистецтво”, спеціалізації „музичний фольклор” (освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”)   PDF

Рецензії, огляди, повідомлення

Галина Пшенічкіна. „25-ліття львівської Кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології: історія – персоналії – доробок. Біобібліографічний покажчик”   PDF

Ганна Пеліна. Віра Мадяр-Новак. „Антологія наукової думки про народну музику Закарпаття”   PDF

Лариса Лукашенко. Проєкт Folk_ME: майбутнє народномузичної освіти   PDF

Лариса Лукашенко, Олена Серко. 49-та Міжнародна Баладна Конференція у Вільнюсі „Human Relationships in and through Songs: Meanings and Contexts”   PDF

Ірина Довгалюк, Лариса Лукашенко. Міжнародний етномузикознавчий симпозіум у Відні   PDF

Христина Попович. Сьомі Колессівські читання   PDF

Надія Ханіс. Друга конференція молодих дослідників народної музики (Львів-2019)   PDF

Вікторія Ярмола. Хроніка’ 19–20

Додатки

Список праць Ірини Довгалюк / уклала Ірина Довгалюк


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.