2020, Загальна соціологія

Загальна соціологія

Загальна соціологія [Текст] : хрестоматія / концепція, упоряд., перекл. А. В. Фурман, В. С. Біскуп, О. С. Морщакова ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. — Київ : Ліра-К, 2020. — 354 с.

Шифр: 316     Авторський знак: З-14


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.