2020, Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3—4 листопада 2020 року

2020, Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3—4 листопада 2020 року

Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір [Текст] : матеріали IV міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3—4 листопада 2020 року / Міністерство культури та інформаційної політики України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ; [редакційна колегія: Іванов Сергій Віталійович, Луцький Максим Георгійович, Андресюк Борис Павлович [та ін.]. — Київ : НАКККіМ, 2020. — 165, [1] c.

Шифр: 7.01:008     Авторський знак: К90


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.