2020, Мистецтвознавчі записки, випуск 38

Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : [б. в.], 2020. — Випуск 38.

Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : [б. в.], 2020. — Випуск 38. — 211, [1] с.

Шифр: 78.072(477)     Авторський знак: М65

Абонемент

Дар: НАККІМ

Зміст

Виховна роль ансамблів малих форм у становленні співака-початківця / Л. А. Ларікова

Вокально-слуховий самоконтрольяк засіб вдосконалення фахової підготовки майбутніх співаків / Ф. М. Мустафаєв

Еволюція сприйняття інтерпретаційних версій симфонії для мішаного хору a cappella “Страcна седмиця” Святослава Луньова / Т. І. Кушнір

Етнокультурологічний вимір хорової школи Павла Муравського / В. І. Степурко, Н. М. Степурко

Зв’язок народних танців Білорусії з історією, музикою та піснею / О. Д. Харчук

Інститут церковної музики як складова структури Львівської богословської академії та Українського католицького університету / М. О. Сидір

Музичний ряд балету “Дама з камеліями” / О. С. Афоніна

Освіта та виховання артистів для китайського театру / М. О. Антошко

Особливості взаємозв’язку бербської та української баянних шкіл / К. Нішич

Роль дитячих духових оркестрів у розвитку молодих талантів України / Ю. М. Пахомов // Мистецтвознавчі записки. — Київ, 2020. — Випуск 38. — С.175-180.

Створення музичних творів у Guitar Pro 6. (Частина 1) / В. Й. Козлін, В. І. Грищенко

Сучасна білоруська хорова музика a cappella: феномен діалогу у системі “композитор-фольклор” / О. М. Батовська

Сучасне вокальне виконавство як збереження духовних цінностей української культури / С. Л. Леонтієва

Традиційні народні аерофони в контекств навчання у мистецьких школах / Я. М. Товкайло

Формування професійної майстерності майбутнього диригента в системі мистецької освіти (на прикладі педагогічних методів професора І. Юзюка) / І. В. Ярошенко

Фортепіанний етюд та традиції російського модерну / Д. П. Гульцова

Характеристика фортепіанних творів В. Косенка житомирського періоду роботи майстра / В. П. Даценко

Художньо-естетичні концепції формування звукового образу / В. В. Волкомор

Художньо-творча діяльність режисера естради: основні складові професійної майстерності фахівця / Л. І. Белименко


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.