2020, Михаил Булгаков и музыка Города / Ирина Сиренко

2020, Михаил Булгаков и музыка Города / Ирина Сиренко

Сиренко, Ирина Александровна
      Михаил Булгаков и музыка Города [Текст] : [монография] / Ирина Сиренко. — Киев : АДЕФ-Украина, 2020. — 147, [1] с. : иллюстрации.

Шифр: 78.071(092)     Авторський знак: С40

Дар: Сіренко І. А.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.