2020, Михаил Васильевич Сечкин. Преданность музыке

2020, Михаил Васильевич Сечкин. Преданность музыке

Михаил Васильевич Сечкин. Преданность музыке [Текст] : монографический очерк / Инна Хатипова ; Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова, Академия музыки, театра и изобразительных искусств. — Chisinau : Pontos, 2020. — 175 с.

Шифр: 78.071.2(478)Сєчкін     Авторський знак: Х25

Дар: Хатипова І.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.