2020, Музикознавча думка Дніпропетровщини, № 18

Музикознавча думка Дніпропетровщини

Електронная версія збірника наукових статей «Музикознавча думка Дніпропетровщини»

№ 18 (2020):

https://grani-print.dp.ua/index.php/mtd/issue/view/41

Зміст:

 • Дніпропетровський український академічний молодіжний театр у сучасному соціокультурному контексті
 • Жанрово стилістичні риси камерно вокальної творчості О. Білаша
 • Хорова драматургія опери М. Аркаса «Катерина»
 • Херувимські пісні М. Березовського, Д. Бортнянського, А. Веделя: від новацій до традиції
 • Фрески для фортепіано «Замки Луари» як репрезентація художнього мислення Лесі Дичко
 • Медитації для органа: паралелі музичної творчості
 • Драматургія сонатного циклу Л. ван Бетховена (на прикладі Сонати № 3 C-dur op. 2)
 • Звукові архетипи флейти в китайській поезії епохи Тан
 • Оркестрове письмо в опері «мавра» І. Стравінського в проекції загального та особливого
 • Жанрові характеристики романтичної фантазії для гітари на запозичену тему Ф. Тарреги
 • Віхи біографії Реза Валі та проблема періодизації його творчості
 • Твори духового соло Е.В. Денисова у контексті сучасного навчального процесу
 • Специфіка перекладу вокальних творів доби бароко для бандуриста-співака
 • Вдосконалення балалайкового репертуару в XX столітті
 • Особливості індивідуального трактування жанру віолончельної сонати у творчості Дьордя Лігеті
 • Змістовно-сутнісні аспекти дистанційного наукового спілкування

Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.