2020, Музичне мистецтво і культура, том 1, № 30

Музичне мистецтво і культура

Електронна версія наукового вісника Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової

Том 1, № 30 (2020): Музичне мистецтво і культура
http://music-art-and-culture.com/index.php/music-art-and-culture-journal/issue/view/15

Зміст:

  • Електронна п’єса Альфреда Шнітке «Потік»: специфіка функціонування звукових об’єктів
  • «Джанні Скіккі» Дж. Пуччіні в річищі жанрово-стильових шукань італійського музичного театру початку ХХ століття
  • «Сумної дримби звуки» Є. Станковича в аспекті втілення неофольклористичних тенденцій
  • Жанрові ознаки полонезу в польській та українській опері ХІХ століття
  • Поетика «Мучеництва святого Себастьяна» К. Дебюссі в річищі містеріальних шукань символізму
  • Образ Графині в опері П. І. Чайковського «Пікова дама»
  • Пасіони О. Козаренка: жанровий синтез традиційного та інноваційного
  • Взаємодія вербальної та музичної семантики в камерно-вокальній творчості С. Слонімського

Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.