2020, Музичний модернізм як terra cognita

2020, Музичний модернізм як terra cognita

Музичний модернізм як terra cognita [Текст] : монографія / Олена Корчова. — Київ : Музична Україна, 2020. — 469 с.

Шифр: 78.03(4+73)     Авторський знак: К70

Дар: Корчова О.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.