2020, Музыковедческие искания

Музыковедческие искания

Музыковедческие искания : Cтатьи. Творческие портреты. Учебно-методические материалы [Текст] / Л. С. Неболюбова ; авт. предисл. Ю. И. Чекан ; сост. предм.-имен. указ. Л. А. Гнатюк. — Киев, 2020. — 504 с.

Шифр: 78.072

Видання – подарунок бібліотеці НМАУ автора (Неболюбової Л. С.)

Рецензія:
«Музикознавчі шукання» Лариси Неболюбової: півстоліття шляху до невловимого : [електронний ресурс] / Євгенія Денисенко // Музика : український інтернет-журнал. – URL: http://mus.art.co.ua/muzykoznavchi-shukannia-larysy-neboliubovoi-pivstolittia-shliakhu-do-nevlovymoho/


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.