2020, Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Організація та методологія наукових досліджень”

2020, Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Організація та методологія наукових досліджень"

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Організація та методологія наукових досліджень” [Текст] : для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) / Міністерство освіти і науки України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ; упоряд. : О. П. Данильян, О. П. Дзьобань. — 2-ге видання, перероблене і доповнене. — Харків : Право, 2020. — 40 с.

Шифр: 001.89     Авторський знак: Н15


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.