2020, Оркестр у музичному просторі Європи XVII – XXI століть. Витоки. Трансформації. Концепції

Оркестр у музичному просторі Європи XVII – XXI століть. Витоки. Трансформації. Концепції [Текст] : монографія / В. Ракочі. — Київ : КМАМ ім. Р. М. Глієра , 2020. — 352 с.

Шифр: 785.03
Р19

Монографію присвячено історії оркестру. Процес модифікацій в оркестрі пов’язано із впливом численних музичних та позамузичних чинників. Еволюцію оркестру розглянуто в тісному зв’язку з історичними подіями, розвитком виконавського мистецтва і становленням національних музичних шкіл.

Видання розраховане на фахівців з історії музичного мистецтва, викладачів і студентів закладів вищої освіти культури і мистецтв, читачів, які цікавляться проблемами культури.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.