2020, Політологія

Політологія

Політологія [Текст] : навчальний посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. — 8-ме видання, перероблене і доповнене. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 346 с.

Шифр: 32     Авторський знак: Г31


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.