2020, Поп-рок як репрезентативний напрям сучасної української музичної культури

Поп-рок як репрезентативний напрям сучасної української музичної культури

Поп-рок як репрезентативний напрям сучасної української музичної культури [Текст] : монографія / В. Овсянніков ; Нац. академ. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : НАККіМ, 2020. — 160 с.

Шифр: 78.036


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.