2020, Проблеми етномузикології, том 15

Том 15 (2020) : Проблеми етномузикології
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15

ЗМІСТ

Розділ І. Питання історії та теорії музичного фольклору

Історико- й культурно-стильові пограниччя в українській етномузиці / Олександр Терещенко
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219346

Календар-альманах «Львівський пілігрим» і початки зацікавлення українським музичним фольклором у Галичині / Ірина Довгалюк
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219348

Композиційні особливості західноукраїнської традиційної інструментальної ансамблевої музики / Ірина Федун
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219359

Дослідницькі тенденції в роботах українських етномузикологів (2008 – 2018) / Світлана Протасова
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219364

Розділ ІІ. Обрядові пісенні традиції: регіональний ракурс

Обрядовий фольклор українців півночі Молдови: трансформаційно-модифікаційні процеси / Василь Коваль
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219372

Мелогеографія наспівів жнивно-дожинкового періоду на західнополісько-німанському пограниччі / Анастасия Данилович
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219382

Розділ ІІІ. Типологія та географія зимових наспівів

Ранньотрадиційні зимові наспіви придніпровських сіл Переяславщини: типологія та географія / Маргарита Скаженик
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219392

Типи й ареали побутування зимових обрядових наспівів Середньої Волині / Олена Серко
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219410

Колядки макросім’ї ‹V55,р4› із редукованим рефреном «Ой дай, Боже» в басейнах Дністра і Тиси / Ганна Пеліна
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219418

«Барокова» підгрупа зимових пісень типологічної макросім’ї ‹V55,р4› з «сюжетними рефренами» / Ірина Данилейко, Ірина Клименко
https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219434


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові публікації та Інтернет-ресурси.