2020, Психологія творчості та обдарованості

Психологія творчості та обдарованості

Психологія творчості та обдарованості [Текст] : навчальний посібник / Н. М. Ільїна ; Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка. — Суми : Університетська книга, 2020. — 234 с.

Шифр: 159.9     Авторський знак: І-46


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.