2020, Релігієзнавство

Релігієзнавство [Текст] : навчальний посібник / ред. В. Л. Петрушенко, О. П. Петрушенко. — Видання друге, стереотипне. — Львів : Новий Світ-2000, 2020. — 327 с. — (Вища освіта в Україні).

Шифр: 2     Авторський знак: Р36


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.