2020, Риторика

Риторика [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Онуфрієнко. — 2-ге видання, перероблене та доповнене. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 623 с.

Шифр: 808.5     Авторський знак: О-59


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.