2020, Соціологія культури

Соціологія культури

Соціологія культури [Текст] : навчальний посібник / О. М. Семашко, В. М. Піча, О. І. Погорілий та ін. — Видання 2-ге, стереотипне. — Львів : Новий Світ-2000, 2020. — 352 с.

Шифр: 316.7     Авторський знак: С69


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.