2020, Суспільна риторика

Суспільна риторика [Текст] : навчальний посібник / П. М. Лісовський. — Київ : Кондор, 2020. — 244 с.

Шифр: 808.5     Авторський знак: Л63


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.