2020, Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях

Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях [Текст] : тези доповідей четвертої науково-практичної конференції, 5-7 листопада 2020 р., м. Київ / головний редактор М. О. Тимошенко ; заступник головного ред. А. Я. Скорик, М. Д. Копиця ; редактор-упорядник О. Г. Таранченко, Л. А. Гнатюк та ін. ;Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Кафедра історії української музики та музичної фольклористики. — Київ, 2020. — 220 с.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.