2020, Філософія культури

Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Андрущенко, Т. І. Андрущенко, О. В. Антонюк та ін. ; за заг. ред. М. О. Тимошенко ; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. — Київ ; Чернівці : Букрек, 2020. — 624 с. : іл.


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.