2020, Філософія

Філософія

Філософія [Текст] : навчальний посібник / Т. І. Шрамко, Ю. Т. Шрамко ; Міністерство освіти і науки України. — Львів : Новий Світ-2000, 2020. — 344 с.

Шифр: 1     Авторський знак: Ш85

Зміст – http://ns2000.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/FIlosofiia-SHramko.pdf


Сторінку створено для інформування читачів Бібліотеки НМАУ ім. П. І. Чайковського про нові надходження. Наведена інформація не відбиває наявність всіх примірників цього видання у бібліотеці.